Kupujete pozemek?

Blogy

Bře 21

Uvažujete o koupi pozemku pro své vysněné bydlení? Ještě dříve, než zaplatíte kupní cenu, zjistěte si co nejvíce informací, ať vás nic nemile nepřekvapí. Vše si osobně prověřte.

Katastr nemovitostí
Z katastru nemovitostí získáte údaje o vlastníku pozemku a zjistíte, jaká omezení na pozemku váznou. Např.: věcná břemena, půjčky, exekuce, insolvence či zástavní práva. Velice důležitá je i informace o přístupové cestě, zda je součástí vlastnictví pozemku a nejsou-li na ní jiná vlastnická práva a nevedou pod ní sítě (elektřina, voda, plyn, internet), ke kterým je třeba zabezpečit přístup.

Stavební úřad
Na stavebním úřadu vám sdělí, zda je v územním plánování pozemek evidovaný v zastavitelné oblasti, nebo-li pozemek určen k výstavbě rodinných domů, tzv. stavební pozemek. Dále zjistíte, zda je k pozemku zajištěná přístupová cesta, zkolaudované napojení na IS (kanalizace, elektřina, voda, plyn, telekomunikace), geologickou historii pozemku (spodní voda, kvalita podloží), vzdálenost od stožárů vysokého napětí a informaci, zda pozemek není v záplavové zóně. Dobré je se také zeptat, co je plánováno v okolí pozemku, aby vás v budoucnu nepřekvapil dálniční přivaděč či jiné rušivé elementy. Požádejte, aby vám veškeré informace byly zaslány písemně.

Záměr
Doporučuji předložit na stavební úřad situační plán, aby se vám k němu vyjádřili. Předejdete tak v budoucnu různým zklamáním. Stavební úřad bude rozhodovat o tom, kam můžete svůj vysněný dům umístit. Nebo-li jakou vzdálenost musíte zachovat od hranice pozemku, a to ze všech světových stran. Dále je třeba zjistit, jestli na území nejsou vyhlášena různá omezení, která mohou určovat typ stavby, sklon střechy, výšku budovy atp. v rámci ochrany přírody a zachování charakteru výstavby v dané oblasti. Také je dobré promluvit si se sousedy. Protože i oni se budou vyjadřovat k vašemu stavebnímu povolení – musí souhlasit se stavbou domu.

Závěr
Prostě je důležité zjistit si všechny informace předem. Jen tak eliminujete veškerá rizika a případné komplikace. V případě nejasností je dobré oslovit zkušeného realitního makléře, který se v dané oblasti dlouhodobě pohybuje.

Zanechte komentář:

Zanechte komentář: